top of page

 

ACTELE NECESARE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE MEMBRU CMR
 

 

 - Cerere tip

 - Copie legalizată a diplomei de absolvire a facultății (fata-verso);

 - Copie dupa carnetul de medic rezident, completat si ștampilat anual;

 - Copie după Ordinul de confirmare a gradului profesional (specialist / primar);

 - Copie după Certificatele de Competențe, atestate sau supraspecializări obținute;

 - Copie după Diploma de Doctor în Științe medicale;

 - Adeverință U.M.F. de grad didactic (asistent, profesor etc);

 - Copie după Decizia de cercetător;

 - Adeverință de la locul de muncă (funcția, data încadrării (zi/lună/an), vechimea în activitatea                     medicală, plata cotizației CMR);

 - Copie după chitanțele sau ordinele de plată a cotizației CMR (pentru persoanele care plătesc                   personal această cotizație);

 - Copie după asigurarea de răspundere civilă, conform cu originalul;

 - Certificatul de sănătate tip A5 cu viza Psihiatrie (în original), valabil 3 luni;

 - Certificatul de cazier judiciar (în original);

 - Copie dupa Buletinul de Identitate / Carte de identitate;

 - Copie după Certificatul de căsătorie / divorț - în cazul schimbării numelui;

 - Copie după chitanța pentru plata taxei de înscriere;

 - Dosar plic;

 - Medicii care vin prin transfer (din tară sau din strainătate) vor aduce documente doveditoare pentru     practica medicală și probitatea profesională:

   a. pentru activitatea medicală: adeverința eliberată de angajator cu perioada lucrată și funcția

   b. pentru probitatea profesională: certificat de bună practică eliberat de Colegiul sau autoritatea             competentă similară, respectiv Notă de transfer, in cazul in     care medicul a fost inscris la un alt             Colegiu judetean

 - Declarația pe propria răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau                         nedemnitate prevăzută de lege

 - Medicii cetățeni străini trebuie să posede cunoștiințe lingvistice necesare desfăsurării activităților           profesionale în România

bottom of page